<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 29 May 2017
Assalammualaikum
Hati tisu sangat adik kau ni abang
Tengah buat buat kije kat mekdi, tibe2 aku menangis
Entah laaa kenapa tah aku ni abang
Apa aku fikir pun aku tk thu

Tadi aku msg ajam,
aku ckp aku nak buat treatment tu cepat.
Lepas je msg ajam, aku nangis abang
aku nangis semahu nya
klo aku kat rumah takpe, ni aku kat mekdi
ape benda doh abang
aku tak thu kenapa aku menangis.
aku nak sihat,
tp aku takut buat treatment
aku kalah dengan diri aku sendiri abang.
apa aku nak dlm hidup ni aku pun tak thu

Bila ingt apa aku sembang dengan along malam tdi
lagi aku menitik
seolah2 aku buang terus tuhan tu.
entah la abang.
aku tak pernah buang
aku menjauh
aku cuba dekatkan,
akuu cuba, tuhan tu boleh tahu kan.
aku harap Tuhan terus kuatkan aku
aku harap Tuhan terus teguhkan aku.
aku harap sangat.
kekuatan.
kekuatan tu aku perlu masa nak buat treatment tu nanti.
aku harap sangat aku kuat.

Orang tak rasa org tak thu,
org boleh gelak saat aku sakit.
orang boleh perlekehkan saat aku sakit
tapi jangan depan aku.
nanti aku lagi sakit.
aku mintaa sangat.
korang semangat aku.
sebab tu aku tk nak kawan2 aku tahu yang aku sakit
sebab tk semua orang akan faham
tak semua orang akan faham k.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS