<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Sunday, 14 May 2017
Assalammualaikum
Abang
kenapa dengan adik kau ni?
banyak sangat aku fikir ni abang
wallet aku hilang.
laptop aku rosak
lepas ni apa abang?
aku thu semua tu salah aku
aku yang cuai
jujur aku cakap banyak sangat aku fikir skang
terlalu banyak abang
pasal sakit
pasal assignmnt
pasal raya
pasal praktikal
pasal bonda
ye aku serabut
tpi
berlagak xde apa
berlagak okey
berlagak kuat
last last
mcm mcm benda jadi
macam macam benda aku buat tanpa sedar

tadi lagi laaa
dh sikit lagi nak kena langgar keta.
aku boleh tk perasan lampu isyarat tu wane merahh.
aku tak tahu laa abang apaaa yg aku fikir niii
banyak sangat

aku harap sangat takde benda buruk lagi jadi kat aku
aku harap sangat abang

Doakan yang baik baik buat aku abang.
aku tak tahu nak share nan siapa
aku risau.
aku takut.
macam macam abang

Salam


Official Template By BudakPEMALAS