<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 30 March 2017
Assalammualaikum.
abang
esok treatment aku yang terakhir.
lepas tu minggu depan dowg akan ambik darah balik.
buat mri, ct scan semua untuk thu result balik.
doakan yang baik baik untuk aku k abang?

Lepas masuk belon kat jantung tu
aku tak sakit dada kerap sangat dah mcm selalu.
syukur.
and skang rasa badan sihat sikit dah.
harap result treatment tu pon nanti yang baik baik je
aku tak larat nak hadap dah.
aku dh final year ni
aku nak enjoy nan kawan kawan aku
aku tk nak kuar masuk hsptl dah
dan yang paling aku x sabar,
aku nak buat badan mcm dlu balik.
aku nak kerja balik.
doakan aku terus sihat k abang?

aku ade tnye syid, aku blh dah ke pergi jogging.
tapi dia kata tak yah dlu.
dia suruh sihat betul betul dlu.
aku tk sabar abang nak sihat balik.

thanks pada siapa yang pernah doakan aku.
thanks pada siapa saja yg pernah doa untuk aku terus kuat and terus sihat.
Tuhan je yang boleh balas semuanya


Official Template By BudakPEMALAS