<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 25 January 2017
Assalammualaikum.
Aku dari malam tdi terfikir.
Kenapa aku hantar kat along msg panjang berjela mcm tu?
Kenapa aku hantar kat dia?
Bukan kat dia patutnya aku bagi tahu
Bukan pada dia aku kne luahkan benda tu
Tupp tupp semalam aku taip panjang2 terus send.
Ape bendaa la aku ni.
Lepas dh hantar, aku nyesal.
Patutnya aku hantar dekat ajam.
Aku cakap benda tu semua dekat ajam.
Bukan dekat along.
Along.
Even kmo tak baca ni sume.
Aku thu oneday kamu akan tahu.
Along, aku mntak maaf.
Malam tu bukan aku nak tambah serabut kamu.
Tapi masaaa tu aku mcm tibe2 panas bila
Kamu mempersoalkan kenapa aku block ajam
Aku minta maaf along.
Aku thu salah aku.
Aku tak ptut hantar msg mcm tu dekat kamu.
Kamu xde kena mengena.
Maaf sangat along.
Aku rasa bersalah sgt.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS