<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Tuesday, 24 May 2016
Assalammualaikum.

Puas dah cover depan semua orang.
Tapi sering kli tewas.
Kenapa?
Nak bagi semua tahu?
Lepas semua thu, apa jadi?
Entah lah.
Aku sendiri tak pasti.
Sampai masa semuaaa akan tahu.
Dan masa tu sorang pun akan mempersoalkan mcm2.
Macam macam sangat.
Kenapa? Bila? Bagaimana?
Semua persoalan lengkap!
Aku tak thu apa yang harus aku jawab nanti.

Abang,
aku rindu kau.
Aku nak luah mcm2 pada kau.
Aku tak tahu apa yang aku rasa sekarang ni.
Aku boleh lagi tersenyum depan semua orang.
Tapi bila aku sendiri,
mcm ni lah.
Merintih, menyeru nama kamu.
Sampai bila?
Sampai bila aku nak mcm ni abang?
Kadang rasa berdosa.
Kadang rasa kamu sendri tidak aman tiap kali aku menyeru nama kamu.
Tpi aku boleh buat apa?
Itu yang aku sering lakukan tika sendiri.
Maafkan aku abang.

Oh ya!
Aku ade satu ayat dekat facebook.
ayat tu "Jangan membenci, berdendam dengan Ayah. Ingat masa kecil diayang hantar ke klinik, pergi sekolah,cari duit"
Aku tersentak dengan ayat tu.

Walid,
Adik tak pernah membenci kamu.
Malah tak pernah sekali ingin membuang kamu dri hidup adik.
Jujur, adik terlalu rindu untuk memeluk satu satu nya tubuh yg halal untuk adik peluk.
Adik rindu sangat walid.
Adik harap walid diberi kesihatan yang baik baik sahaja.
Esok adik ade test!
Doakan adik walid.
Adik dh  x mampu nak buat mcm dlu.
B4 exam call walid dgn bonda minta restu.
Adik dh x boleh.
Maafkan adik walid.
Restukan adik sepanjang adik belajar ni.
Setahun je lagi.
Adik sayang walid sangat.
Walau walid sendiri tak pernah thu.
Salam


Official Template By BudakPEMALAS