<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 18 May 2016
Assalammualaikum.

Jujur sekang aku tak sekuat seperti hari hari sebelum ni
Sakit yang hanya Tuhan saja tahu kenapa.
Dan aku kata pada diri, mohon bertahan untuk dua minggu.
Dan skang aku terfikir,
apa akan jadi pada aku dua minggu akan dtg?
Apa akan jadi pada aku lepas
semua kenalan aku disini pulang ke pangkuan keluarga.
Apa jadi?
Hahaah aku sendiri tiada jawapan.
Dan aku sendiri taknampak apa apa lagi untuk diri aku ni
Yang aku pasti,lepas dua minggu,
lepas setel semua assignment
aku akan kembali terlantar.
Aku kan kembali tewas, terduduk jatuh.
Dan mungkin jatuh semahunya.
Dan yang pastinya kejatuhan aku kali ni tiada siapa yang
bakal sudi mengulurkan tangan.
Tiada.
Itu aku sangat pasti.
Dan aku mula terfikir,
saat terlantar nanti, siapa bakal ada?
siapa bakal menemani?
siapa bakal melawat?
Siapa?
Jujur sekarang aku tidak punya siapa.
Aku hanya punya Along dan mungkin Mursyid.
Entah kenapa kebelakangan ini aku mengangggap Mursyid
seperti Along.
Hanya Mursyid yang sering melihat aku tika sakit.
Dia sendiri melihat bagaimana sukarnya aku untuk bernafas.
Dia sendiri melihat bagaimana aku menahan sakit.
Dia sendiri hampir melihat airmata ini gugur saat menahan kesakitan.
Hanya dia.
Dia seperti Along.
Dan aku mula menganggap dia sama seperti aku menganggap Along.
Thankz Mursyid bantu aku saat aku sakit.

Orang sekeliling aku mula menyebut tentang cuti sem.
Tentang Ramadhan, dan tentang Raya.
Dan sekali lagi aku memikirkan tentang diri sendiri.
Bagaimana aku?
Haha
Aku sendiri tak punya jawapan.
Dan aku akan terus biarkan masa berlalu,dan aku hanya mengikut.
Mogo masa itu melalui jalan yang mampu aku harungi.
Insya Allah.

Abang, doakan aku kuat untuk dua minggu ni.
Kau tahu kan keadaan aku mcm mana skang?
Semampunya aku mencuba untuk tersenyum dihadapan semua orang.
Semampunya aku cuba abang.
Aku cuba.
Dan tolong doakan aku terus kuat untuk tersnyum.
Okey.
Al-fatihah buat mu Syam.


Official Template By BudakPEMALAS