<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Tuesday, 3 May 2016
"Apakah sebenarnya terbuku di kalbu mu
Apakah erti linang air mata dipipi mu
Ucapkanlah pada ku
Tak bisa ku rungkainya
Rahsia yang kau pendam itu
Aku hanya menduga
Tidak mampu merasa
Sebenar2 perasaan mu
Pengorbanan yang kau lakukan untuk dewasakan ku
Hanya bisa ditanggung hati ibu

Namun ku percaya takkan terlerai kasih
Ikatan ini takkan putus
Aku hanya menduga tidak mampu merasa
Sebenar2 perasaanmu
Pengorbanan yg kau lalukan untuk dewasakan ku
Hanya bisa ditanggung hati ibu.

Telah kau telan lara
Dan terima segala dugaan dan badai yang melanda
Duhai Ibu... " - AIR MATA IBU

Lagu ni dah lama aku cari
entah mcm mana
semalam aku usya2 Youtube aku terjumpa lagu ni
Dan masa tu aku menahan je airmata dri jatuh
Masa tu aku kat rumah Mursyid.
Klau aku kat bilik aku, memang aku dah menangis semahunya
Entah lah , tak tahu kenapa hati tisu sangat skang ni
Sapa tak sayu kan bila menyebut tentang bonda,tentang ibu,
tentang orang yang melahirkan kita.
Kannn?
Itu lah yang aku slalu rasa.
Tu sebab slalu sangt syahdu skang niiiiiiiii.Official Template By BudakPEMALAS