<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 6 April 2016
Assalammualaikum

Menulis lagi.
Apa kali ni?
Aku tk pasti.
Berat sangat apa yang difikirkan.
Semua hati harus dijaga.
Banyak benda yang masih aku fikirkan.
Kemarin sir roy call tanya alamat rumah.
Aku tny kenapa, dia kata kolej bagi surat.
Pos terus sampaike rumah.
Tapi kolej dapat call dari dia,yang bagi thu rumah tu bukan lagi rumah aku.
Dan dia taknak terima satu surat lagi ke rumah tu atas nama aku.
Dia sendiri minta sir roy call aku dan tanya aku sendiri apa alamat aku skang.
Sir roy tny dia siapa, bila aku cakap sir terkejut.
Sir tanya aku okey ke?
Mcm biasa aku akan gelak dulu baru jawab.
Aku okey.. Haahaha
Apalah.
Sir tanya macam mcm. dan mulut aku terus terkunci.
Biarlah orang nak cakap apa.

Sekarang ni sorang sorang orang yang aku sayang pergi dari hidup aku..
Orang orang yang aku rasa sangat penting dlm hidup aku, pergi tinggalkan aku
Senyap sepi..
Ape boleh buat.
dari dulu mcm ni. semua yang aku sayang.
pergi tinggalkan aku.
aku tak nak mention siapa.
tapi korang sendiri tahu siapa korang.
Siapa yang aku maksudkan.
Aku sayang korang.
Sebab tu aku selalu cari korang.
Tapi takpe. Bahagia k korang semua.
Aku ada je masih tunggu korang semua kembali.
Sebab bagi aku korang saja family aku yang aku ada kat sini.
Jaga diri korang.
Jaga kesihatan korang. Aku sayang korang.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS