<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Tuesday, 22 March 2016
Assalammualaikum.

Aku kat kolej sekarang
entah kenapa aku serabut sangat skang ni
awalnya pagi tadi okey.
then dlm kol 11 tadi aku mula tak sedap hati
dan aku teringat apa yang jadi kat kpj haritu.
apa yang doktor cakap
apayang doktor bagi thu.
semua aku teringat balik.
aku dpt thu tu semua hari sabtu hari tu.
lepas dri tu, hri ahad nan isnin aku langsung tak pikir pasal benda ni.
aku langsung tk mahu ingat satu pun apa yang doktor cakap kan
tapi.
kenapa hari ni semuaaaaa aku ingat balik.
kenapa aku kena ingat semua ni masa aku ada kat kolej?
wehhh kat kolejni jeaku nak bergelak ketawa.
nak lupa semua benda.
pls lah aku tak nak ingat dah

mungkin aku memang dah kena rehat.
kurangkan semua aktiviti aku.
kurangkan semua apa yang kerap aku lakukan skng.
takpe qid. sementara je.bila semua dh okey.
kau buat je apa kau nak k.
tapi kali ni nak tak nak kau kena kurngkan aktiviti kau buat sementara waktu.
kau kena buat qid.
kau mestiiii buat.

Doakan kesihatan aku.


Official Template By BudakPEMALAS