<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 9 March 2016
Betul kata orang, ada masa kita kena duduk bersendiri
Memikirkan tentang diri sendiri.
Aku tak tahu apa yang terjadi sekarang.
Tp jujur aku katakan. Benda mmg tak ada apa.
Malam tu aku cuma terlalu penat sampai menitis air mata.
penat badan, menahan sakit. Semuanya.
Dan jujur aku kata kan, aku tk suka situasi sekarang.
Bukan niat aku nak merahsiakan apa apa
Tapi benda memang tak ada apa.
Pasal IJN hari tu, aku ade followup lagi sekali, time tu baru aku tahu keadaan aku sekarang.

Aku minta maaf kalau buat kau terasa atau kecik hati.
Atau mungkin kau merasakan aku x mahu bercerita apa apa pada kau seperti sebelum ni.
Sampai masa, apa yang patut kau tahu kau akan tahu sendiri.
Aku jadi tak tenang bila kau senyap seribu bahasa.
Ye, betul kata kau bukan baru semalam kau kenal aku.
Dan macam tu juga aku, bukan baru semalam aku kenal kau.
Aku tahu kau macam mana. Tapi bila kau dah senyap mcm tu.
Aku jadi tak tenang sangat.
aku mohon maaf sangat.
Maafkan aku Along.


Official Template By BudakPEMALAS