<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 11 February 2016
Asalammualaikum

Abang
Ajam kesini mlm tadi
Aku tak tahu
Aku lepak dataran
Tiba tiba dia msg suruh share location
Aku pikir dia nak tahu aku blik ipoh ke tak
Skali
Dia muncul depan mata
Dia datang semata mata nak marah aku
Hahahaha kelakar kan?
Lama aku tak kena penampar dia
Lama aku tak dgr maki hamun dia
Entah kenapa kali ni aku tak melawan
Mungkin aku penat
Malas untuk bertekak
Aku tahu mereka nak yang terbaik untuk aku
Cuma layanan mereka tak seperti arwah abg wan
Penuh dengan kasih sayang
Sampai je kat bilik, airmata menitik
Aku nak msg kau abang, nak mengadu
Tapi tak boleh
Aku cuba msg Ajrul.
tapi dia tak berapa sihat.
Aku diam lagi cuba tak bercerita
Abang
Kalau ajam dan mereka tahu stiap apa yang aku rasa
Mesti x jadi mcm ni.
Mesti tade yang datang semata mata untuk mengamuk
Aku pergi untuk tenang kan diri.
Bukan mencari penyakit
Tak salah bukan?
jujur aku dah lali
Dengan mereka semua
dulu lagi teruk aku kena dengan kau kan sham?
Lagi teruk kau buat aku
Sebab tu aku kata, aku dah lali
Hati aku juga dah kering dengan semua orang.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS