<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Friday, 19 February 2016
Assalammualaikum

Aku baru balik
Masuk bilik
Airmata mengalir
Entah kenapa makin lemah
Aku rindu
Terlalu rindu
Pada sorang insan yang dipanggil abang, yang dipanggil bonda
Tadi aku round Ipoh dengan Nad.
Sepanjang perjalanan tu hanya lagu2 syahdu diradio
Aku kata pada Nad. Aku rindu
Dan Nad tanya "SIAPA?"
Aku jawab dengan airmata
Jujur aku terlalu rindu
Aku ajak mereka pergi karoke
Dua tige tempat kami pergi, tutup.
Hampa
Itu yang aku rasa
Aku tak leh tahan dah.
Jauhh aku menung
Dan satu satu wajah yg aku nampak, Bonda
Aku rengek pada Along pun xguna, sebab memang semua tempat tutup.
Aku nangis. bukan airmata sebab tk dapat karoke
Tapi sebab aku nak lepaskan apa yang aku rasa.
At least aku dgr lagu, aku tgk orang karoke.
Aku nyanyi, aku boleh lupakan semuanya sebentar.
Tapi takde.
Jalan balik bilik pun mata dah berlinang
Aku tak tahu kenapa malam ni aku rasa down sangat
Aku nak semangat aku semula.
Tolong

Salam


Official Template By BudakPEMALAS