<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Sunday, 6 December 2015


Along
kau aku tiada apa
kau aku bukan saudara
kau aku bukan adik beradik
malah
darah yang mengalir dalam badan kita
bukan darah yang sama
darah yang mengalir dalam badan kita
bukan dari darah yang sama
tapi
kau aku anggap seperti seorang abang
kau aku anggap seperti seorang saudara
kau aku anggap seperti darah yang mengalir dari
badan kita ini adalah darah yang sama

Along
saat kau sedih
aku turut bersedih
saat kau susah
aku turut terasa susah
saat kau resah
aku juga resah
kenapa?
kerana kau seperti abangku
kerana kau seperti darah daging ku

Ketahuilah abangku
hati ini tak tenteram saat kau seperti marah pada aku
hati ini tak tenang bila kau seperti bengang pada aku
aku takut
takut untuk kehilangan abang sekali lagi
takut untuk kau hilang dari mata
takut untuk kau menyepi dari diri ini
aku takut sangat

Menitik airmata saat kau memohon maaf
Menitik airmata saat kau memaksa bertanya, kenapa aku?
Apa salahmu?
Apa silap mu?
Airmata yang mengalir ini adalah airmata bersalah
Bersalah kerana aku takmampu untuk meluahkan semuanya
Pada kau.
Pada kau abang ku.
Bukan niat untuk terus berahsia
Bukan niat untuk melupakan kau
Bukan niat untuk membuat kau seperti tidak wujud
Tapi
Ketahuilah abangku
Aku tak sanggup melihat kau termenung,
mendengar apa yang aku katakan
Aku tak sanggup melihat kau hilang kata-kata,
mendengar segala apa yang aku katakan
Cukup sekali,
Cukup sekali aku melihat kau terdiam,
mendengar apa yang aku luahkan
Cukup sekali aku melihat kau menahan sebak,
mendengar apa yang aku katakan
Aku tak mampu..
Tak mampu untuk melihat semuanya untuk kali kedua.

Along.


Hanya seminggu yang aku ada
hanya seminggu yang aku ada untuk terus bergelak ketawa
untuk bergaduh
untuk membuat kau sakit hati dengan aku
aku tiada selepas ini
aku akan cuba kuatkan diri aku ketika itu
aku akan cuba semampu aku
doakan aku wahai abang.
doakan aku untuk kembali teguh
teguh untuk bergelak ketawa,
teguh untuk bergaduh tiap malam dengan kau
teguh untuk kembali membuat kau sakit hati dengan sikap aku
doakan aku.
aku tak tahu apa akan jadi akan datang
kita tak tahu apa akan datang
kita tak tahu, Along.
aku hanya mohon doa.

Maaf kerana aku tak seperti dulu
memberi tahu apa sahaja yang jadi
memberi tahu apa sahaja yang aku rasa
kerana aku takut untuk melihat kau terdiam kembali
maafkan aku along.

-adikmu..


Official Template By BudakPEMALAS