<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Tuesday, 1 December 2015
Assalammualaikum.
abang.
hari ni dah 1 disember
lagi 13 hari kot lagi..
doakan yang baik baik pls untuk aku.
adik kau kuat kan?
adik kau tahan kan?
takpe abang.
aku dah boleh terima dah semua.
aku tahu aku kena kuatkan diri aku sendiri.
klo aku tak kuatkan diri sendiri, siapa nak kuatkan aku.
takde siapa yang boleh kuatkan aku klo aku sendiri lemahkan diri sendiri an.
abang.
klo kau ade nanti mase tu mesti seronokkan abang.
mesti mase tu kau yang bagi aku kata kata semangat kan..
mesti kau yg ade je dengan aku kannn..
aku rindu kau abang.
aku rindu sangat...
aku nak sangat jumpa kau...
tapi aku thu aku tak boleh
aku tahu aku kena sabar..
sabar sampai masanya tiba..
kann??
sebab tu aku kena kuat sekarang..

kla abang.
ada masa aku kesini lagi.
sayang kau abang sham.
Salam!


Official Template By BudakPEMALAS