<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Saturday, 17 October 2015
Assalammualaikum

Abang,
Adik kau demam.
Sakit abang apa yang diorang buat hri tu.
Aku nak jerit tak boleh.
Aku nak cakap tak boleh.
Yang aku mampu masa tu, biarkan airmata aku mengalir.
Abang,
Datanglah…
Aku tak kuat abang.
Aku tak kuat sensorang macam ni.
Makin macam macam yang jadi abang.
Aku tak lalu lagi dah dengan semua ni.
Abang,
Aku ingat kau,
Dulu aku buat endoscopy ni kau ada.
Kau sama sama masuk bilik tu tengok doctor buat.
Tapi semalam, aku sensorang abang.
Sakit sangat abang.
Aku nak jerit tak boleh,
Aku nak suruh dia stop pun tak boleh,
Aku tak boleh buat apa abang.
Selain aku biarkan airmata aku je terus mengalir.
Abang,
Datang please.
Aku nak kau.
Bonda, Walid jauh
Aku nak nangis dekat bahu kau abang.
Aku nak kekuatan kau.
Aku nak peluk kau erat erat.
Bawa kau kesini, teman aku sentiasa
Itu yang aku inginkan
Tolong lah abang.
Datang untuk aku.
Demi Allah, Aku tak kuat sekarang…
Dengan demam lagi, dengan selsema, panas badan…
Batuk lagiii…
Kau ingat aku boleh tahan abang?
Abang,
Bawa aku lari dari semua ni.
Aku mohon.
Aku tak tahu esok lusa apa lagi yang bakal aku rasa.
Aku tak tahu esok lusa aku bakal bersama siapa untuk hadapi semua ni
Aku tak tahu esok lusa siapa bakal datang dan siapa bakal pergi.
Tapi aku tahu, jika kau hadir.
Kau akan terus dengan aku sampai akhirnya.
Kau sendiri yang akan berjuang dengan segala kata-kata kau
Kau kekuatan aku abang.
Aku terlalu ingin kau kembali
Datanglah wahai abang.
Aku merintih.


Salam


Official Template By BudakPEMALAS