<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 16 September 2015
Assalammualaikum.

Tiga hari sudah terjaga dri lena dan hanya
memikirkan benda yang sama.
Arwah abg wan pernah cakap
"klo kau fikir benda yang baik baik, insya Allah yang baik baik je jadi"
Dan itu yang aku lakukan dari
hari pertama aku dapat tahu.
Insya Allah semua yang baik baik je jadi.
Izwan.
aku rindu kata kata semangat dari kau.
aku rindu semuaa tentang kau.
adik kau ni tengah terduduk jatuh
dan masih mengharapkan kau datang untuk
menghulur tangan kembali.
aku pasti semuaa abang aku tahu apa yang jadi sekarang.
semuaa apa yang aku rasa sekarang
dan semua apa yang aku fikirkan sekarang.
Bukan tak percaya pada takdir,
bukan ingin menolak takdir.
tapi hati ni kuat dan terlalu ingin semuanya kembali.
mereka kekuatan aku, semangat aku
dan mereka orang orang yang tak pernah menolak aku
walau apa pun jadi pada aku.
malah saat aku tersungkur teruk mereka tak pernah
lupa untuk menghulur tangan membantu.

Ajam.
aku tahu kau ada.
aku tahu kau cuba untuk menganti tempat izwan.
tapi maaf ajam.
aku masih membayangi izwan akan kembali,
walau aku tahu ia hanya imaginasi aku,
tapi aku tahu oneday aku akan jumpa jugak dia.
dia abang yang tak pernah menolak aku walau
apa pun aku lakukan pada dia.
dia hadam semua sikap aku,
dia tadah semua herdikan aku.
dan dia juga orang sering beri aku seribu satu
kata kata yang sering membuatkan aku bangkit semula.
dan aku rindu itu semua.

Along..
Bukan niat aku ingin meraih simpati,
bukan niat aku ingin membuat semua risau.
tapi aku hanya ingin berkongsi rasa,
berkongsi cerita.
Maaf Along aku cerita benda tak sepatutnya pada kau.
Satu sesalan besar aku rasakan saat kau terdiam
masa aku bagi tahu tadi.
Masing masing hilang kata-kata kan?
itu yang aku rasa saat aku sendiri mendengar semua.
Aku cuba menyembunyikan semua dari kau Along.
tapi aku x boleh.
dan kadang kala aku rasakan kau juga seperti izwan.
menjadi satu kemestian buat aku untuk beritahu kau.
walaupun berat, tapi aku lakukan.
Maaf sangat-sangat along.

Kata pada diri.
semua akan okey.
Kata pada diri.
aku okey.
Kata pada diri juga
semua ni hanya permainan dunia,
dan lebih tepat ianya pencaturan dunia.
lakukan, teruskan tanpa sikit pun menoleh ke belakang.
ikot segala rentak yang telah diatur.

yeah! aku okey :)

SalamOfficial Template By BudakPEMALAS