<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 21 September 2015
Assalammualaikum

Tersenyum sendiri mendengar berita,
Betul apa aku rasa nazry.
dia kembali aktif,
tapi beza nya kini aku sendiri..
tiada abang yang merawat aku seperti dulu,
yang menghantar aku kemana saja
yang menemani aku sentiasaa
bukan ingin mengenepikan mereka
tapi hanya satu,
selagi aku mampu aku akan lakukan sendiri.

Along,
Aku jujur pada kau sebab kau satu satu nya
yang tahu dari awal cerita,
segalanya kau tahu
walau kau tidak membaca semua ni
tapi aku tetap ingin memohon maaf
maaf kerana aku hadir depan kau,
dan hanya menambah beban..
tapi takperlu risau atau fikirkan apa pun,
sebab aku masih mampu tersenyum,
masih mampu menjadi gila
masih mampu lakukan semuanya.

Perancangan awal mereka untuk merawat
aku tentang sebulat bulatnya,
apa pun yang ingin mereka lakukan pada aku,
biar ketika aku cuti,
aku tak mahu ganggu masa dikolej,
aku tak mahu pihak kolej ketahui semuanya
tak lama jer lagi
lagi tiga bulan saja
Insya Allah mampu bertahan :)

Meronta untuk segara pulang ke Ipoh
dan meneruskan semua perancangan.
Lupakan untuk seketika.
Tipu kalau aku tak risau,
tipu kalau aku tak takut.
Tapi aku kena ingat, kalau aku jatuh tak siapa bakal
angkat aku kembali.
So aku kena terus teguh !

Terfikir untuk mematikan diri dari semua
macam yang pernah aku buat dulu,
tapi aku terfikir, untuk apa?
Biar kan saja, sampai masa aku hilang
aku akan hilang dengan sendiri

Salam


Official Template By BudakPEMALAS