<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 24 August 2015
Assalammualaikum.
Hari pertama ke class degree..
Tanpa aku sedar airmata menitik dengan tiba tiba.
Allahu.
Dalam kusyuk semua mendengar penerangan pensyarah
dengan tiba tiba airmata menitik ingin keluar.
saat tu difikiran hanya memikirkan arwah abang abang aku.
sham & naim
dua org abang yang buat aku rasa sangattt rindu..
rinduu sangat sampai aku rasa aku nak jumpa diorang dan peluk kedua duanya.

abang.
adik ikut semua kata mereka dengan satu tujuan.
adik nak happy kan abang jugak!
adik anggap apa yg mereka minta semua tu juga apa yang abang minta.
adik tertekan sangat abang..
tertekan sampai adik hilang punca.
dengan keadaan adik sekarang.
dengan jadual yang buat adik buntuu
dengan fisio adik.
adik x thu nak buat apa skang.
abang datang lah abang,
tolong adik, teman adik, support adik...
adik nak sangat abang ada kat sini...
adik rindu sangat abang.

aku thu semua yang aku ingin kan
semua yang aku harapkan
semua yg aku impikan takkan pernah tergapai
semua hanya khayalan aku.
semua hanya imaginasi aku.
tapi aku tahu. abang abang aku akan slalu bersama aku.
kuatkan aku Tuhan.
berat sangat ujian yang diberi.
terlalu banyak yg aku fikirkan.
kekuatan mu yang aku inginkan.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS