<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Saturday, 11 July 2015
Assalammualaikum.
Salam buat abang abang yang jauh di mata.
Aku tak pernah minta semua untuk memahami aku.
Tapi yang aku minta cuba untuk menghormati
apa saja keputusan yang dibuat oleh aku.
Tak minta Lebih.
Hanya sedikit penghormatan.
cukup selama 21 tahun hidup aku semuanya diuruskan
oleh kalian..
ditentukan oleh kalian..
tapi kali ni beri kesempatan buat aku untuk menentukan jalan
buat diri ini..
aku ingin bertindak sendri..
atas kaki sendiri..
Beri aku ruang..
ruang untuk terus melakar cara hidup aku sendiri..

Kemarin Along berkata
"abis-abis aku koma. Klo jadi betul kau dtg eh bila kau sembuh"
tersentak sendiri membaca.
evrything akan okey.
itu yang aku fikir.
tak ada apa yang bakal berlaku along.
Cukup aku hilang sham, izwan, naim..
aku x nak hilang kau pulak.
so plz jangan pernah buat aku takut.
Dua kali kau mengulang ayat yang sama.
Jujur aku takut.

Hari ini rakan2 skolah menengah buat gathering.
Iftar bersama.
Dan aku tak mampu untuk bersama.
cukup sekadar aku memberi tahu yang aku busy.
Terlalu ingin bersama.
Berjumpa..
Bergelak ketawa..
Bercerita itu dan ini..
Tapi semua hanya angan2 aku..
Mustahil aku bakal peroleh apa yang aku inginkan ini...
Aku x sesempurna semua.
dan aku mengaku itu.
Aku hanya boleh berangan.
Maafkan aku..

Salam


Official Template By BudakPEMALAS