<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 29 July 2015
Assalammualaikum.
Menulis untuk keberapa kali,
entah aku tak pasti.
terlalu penat.
letih.
ingin lelap.
tapi mata berdegil untuk dilelapkan.
fikiran memikirkan diri sendiri.
terlalu banyakk yang aku fikirkan.
maaf andai aku yang salah.
aku cuba ingin melakukan apa yang aku inginkan.
keinginan untuk diri aku sendiri.
berhak kann aku ingin bersuara?
menyatakan isi hati.
bukan niat ingin mengeruhkan keadaan.
tapi biar aku buat keputusan untuk diri sendiri...
beri aku waktu.
beri aku masa.

Diterlinga hanya mendenga lagu
"Disini Untuk Mu"
pian, ira, remy aku rindu kalian.
sunyi tanpa kalian wahai sahabat.
rindu segala kenangan bersama.
rindu segala gelak tawa kita bersama.
sunyi skali tanpa kalian.
terlalu banyak yang aku tempuh sendiri tanpa kalian.
terlalu banyak yang aku pendam sendiri tanpa kalian.
terlalu banyak yang aku tanggung tanpa kalian, sahabat.
aku rindu semua.

SalamSambung tangan ku hulur buat kamu
jangan kau risau bila jatuh
teguh disini untukmu

Bila dunia terasa suramnya
akan ku buat kau ketawa
biar sama kita rasa, indahnya

Akukan ada bila kau perlu
Bila kau rindu
saat kau sakit saat engkau jatuh
teguh disini untukmu

Semua resah mu juga resah ku
semua bimbang mu juga bimbang mu
aku menyayangimu
bukan semata kerna baik mu
telus ku mendampingimu, SAHABATKU

Simpan bukukan segala memori pahit manis kita lalui
buka bila tua nanti.
Mungkin satu hari engkau kan lupa
susah payah kita bersama
tak mengapa asalkan kau, GEMBIRA

Bila nanti aku sudah tiada
jangan bersedih jangan berduka
dengarlah lagu ku cipta.


Official Template By BudakPEMALAS