<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Friday, 3 July 2015
Assalammualaikum.
Hari ni hari jumaat 3 Julai 2015.
Dah sebulan lebih dah aku kat sini.
Masuk awalnya sebab lain..
Dan sekarang tersadai sebab lain.
Tak tahu nak mengeluh cara apa lagi.
Sendiri rasa sakitkan.
Sendirilah kena tanggung.
Aku dh lebih 3 hari x fisio.
Ikotkan tiaphari.
5 kli seminggu.
Jap lagi aku pergi kot.
Pergi pun sebab ade yang menyuruh.
Ikot hati tak ingin.
Sebab yang sakitnya aku.
Tak siapa tahu.
Tapi dia kata dia tahu sakit tak dpt berjalan tu macam mana.
And ada antara mereka yang nak aku seperti dulu.
So aku pergi hari ni aku piker korang je.
Malas dah nak kena bebel.
Kena marah stiap kali msg.
Kena perli tiap kali msg.

Ape cerita si LELAKI?
Datang nya dia untuk menjenguk kemarin membuatkan aku rasa hambar.
Kepercayaan kian runduh hanya kerana mulut orang sekeliling.
Terima kasih.
Aku bahagia pernah menyayangi kamo.
Dan tak pernah menyesal.
Aku pernah berkata.
Semua ni hanya seketika.
Benarkan?
Aku hanya ingin rasa bahagia walaupun seketika.


Salam untuk semua.


Official Template By BudakPEMALAS