<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Tuesday, 9 June 2015
Assalammualaikum.

Si ketot

Menulis mengikut rentak
luahan mengikut rasa
entah siapa yang bakal fahami
fahami si budak ketot yang harinya hanya ditemani
katil, tv,mesin dan alat alat untuk menyambung nyawanya.
kadang kala dia mengeluh
kadang kala di redho
dan kadangkala die ketawa seperti tiada apa yang berlaku.
itu lah kehidupan budak ketot sejak kebelakanga ni
Bersyukur mempunyai walid dan umi yang tidak lelah untuk
mencari penawar buatnya.
dari kecil sampai seusia 21 tahun walid dan umi yang masih setia
dirinya kembali menjadi si ketot yang seusia 6-10 tahun yang lalu
hidup tidak diberi kawan
hidup diasingkan
hidup hanya bertemankan alat-alat permainan
cuba bezanya kini dia mempunyai laptop.

Si ketot mempunyai kawan atau lebih indah sahabat
datang sahabatnya untuk menjenguk
dan tanpa rela die menghalang dengan paksa.
taksanggup melihat sahabat dimarah
tak sanggup melihat sahabat di halang...
hanya kata maaf dikirimkan buat sang sahabat.
Si ketot mempunyai along
along yang dia akan message saat merindui arwah abg
along yang akan melayan gilanya saat dia  merindui arwah abg
along yg akan menadahh je bila dia mengaruk mengadu itu dan ini
along yang selalu membebel walau dia sendiri x pernah nak dengar.
bertanya kepada sang along "tak nak datang lawat aku ke?"
bertanya dengan niat hanya bergurau dan dijawab "klo ada kereta dh lama aku gi dik"
dan si ketot pun rasa bersalah bertanya benda yang tak sepatutnya

kehidupannya hari hari hanya dua makluk itu yang membuat dia
tersenyum..
hanya dua makluk tu yang membuat die ketawa hari2
terima kasih sahabat
terima kasih along
walau si ketot mempunyai sahabat yang lebih dipercayai oleh
keluarganya
tapi si ketot tetap kembali kepada dua orang makhluk ini
ketahuilah sahabat
ketahuilah along
kalian bermakna buat dirinya
dan dia amat merindui kalian

salam


Official Template By BudakPEMALAS