<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 27 April 2015
Assalammualaikum..
Hai.ellysya..
Skang pukol 7.20 malam.
qid kat rumah wani..
dh dekat seminggu qid kat sini..
duduk sini..
tido sini..
makan sini...
mandi kat sini...
kenapa?
sebab  qid tgh bz ngan MP.
cakap pasal MP..
agak sakit hati juga..
Bukan sebab qid punya tak siap..
bukan sebab qid punya tergendala..
tapi sebab mulot puaka org sekeliling..
orang sekeliling yang tak tahu punca pangkal segala benda
tapi menilai hanya pada luaran yang dinampak.
MANUSIA kan?
sama jee..
qid pun mcm tuuu..
Tapi qid tk merherdik..
qid tak memaki depan orang..
Mungkin pernah suatu ketika dulu..
saat otk masih kebudak budakkan..
tapi kini aku makin sedar diri...
Kita dah besar..
ape benda nak ckp direct je individuu..
ni ckp sampai org lain boleh lihat..
orng lain boleh tahu...
orang lain menilai...
untuk apa semua tu??
Puas dengan segala mcm caci maki yg kamu beri?
Terima kasih je mampu aku ckp.
Mungkin aku tk sehandal kamu..
tapi aku mencuba...
Aku bantu mereka hanya satu kata.
PERSAHABATAN..
tak pernh aku pikir tentng duit..
tak pernh aku pikir tntng nama...
Hanya sebab mereka sahabat aku.
Ingt tuuu...
Duit aku boleh cuba mendaki untuk dapat kann..
walau ia susahhh...
tapi tuduhan kmo buat org lain pandang hina kat aku sama...
puas kamu?
Terima Kasih Pisau Tikam Belakang!


Official Template By BudakPEMALAS