<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Saturday, 11 April 2015
Assalammualaikum.
Aku menulis lagi.
disini.
untuk kesekian kali.
tapi kenapa aku kesini?
atas sebab apa aku kesini?
hahahahah
apa lagii..
klo bukan sebab ingin mengadu.
Apa jadi kini?
apa jadi skng nii??
entah lahh susah untuk aku ungkap.
satru persatu.
faktor aku berat hati nk balik dri hari tu lagiii..
bukan sengaja.
tapi aku tahu apa bakal terjadi...
aku tahu mcm mana mereka...
aku thu apa perancangan mereka
aku thu apa yang akan mereka ckp kan pada aku!
aku tahu..
aku dh 21 thun mengeali mereka.
bukan jangka masa yang sekejap!
satu jangka masa yang lamaa!
yng cukup untuk buat aku mengenali merekaaa dgn lebih mendalam.

Awal nya bila atok bersuara tentang permintaan aku..
bersuara tentng aaccident...
bersuara tentang tab aku yng hilang..
fine! aku blh trimaa..
aku blh tadah lagi telinga aku...
tapi bila dia yang bersuara begitu...
die yang memarahi begitu.,.
hanya satu soalan aku..
kenapa tak tnya apa masalah aku?????
aku tunggu soialan ituu keluar dri mulut die...
and aku akan cerita kan semua yang aku rasakann ketika ituuuu...
tapi soalan tuu tk kluar...hmmmm
sham.
kau kat dalam sana.
yes sham.
benda mmg salah aku.
tapi sham.
kau thu kan kenapa aku buat mcm tuu?
kau thu kan apa yang aku alamiii..
aku cuba mengelaakkk sham..
aku cuba... tapi aku tak bolehh...
sebab stiap kali ada masalh benda tu yang aku ambik
untukkk hilangkan stress atas kepala niii...
aku bukan tak sedar dirii..
tapi aku perlu masa...
mcm aku ckp...
yerr aku thu mmg salah aku..
maaf!

Ayahanda.
bukan niat hati ingn mengguris hati..
bukan niat hati ingin menderhaka....
sedar siapa diri ini..
maaf yg mampu aku ucapkan..
walau aku thu ia tak perlu..

sham, maaf.


Official Template By BudakPEMALAS