<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Sunday, 25 May 2014
Assalammualaikum.
Aku menulis lagi hari ini..
menulis dengan diiringi seribu perasaan dlam hati niii..
penat.
itu yang utama..
badan ini,jasad ini trlalu penat dengan aktiviti hujung minggu yang padat.
penat dengan menelan segala ckp orang...
penat untuk menadah semua nyaaa..
Rehat.
Itu yang diperlukan.
Aku sedang menunggu masa untuk tros pergi jauh dri ipoh.
untuk tros hilang dri ipoh..
walaupun hanya seketika..
Mcm2 perasaan timbol bler aku katakan
"aku ingin tinggal kan ipoh!"
Perasaan ape?
Sedangkan selama ini ini yg aku tunggukan??
Dalam hati ni ada yang bahagia meninggalkan tempat ni..
dalam hati ini ada yang sedih meninggalkan tempat nii...
aku bahagia kerna aku x lagi melihat,menanggung dan menghadapi manusia manusia
yang aku benci dalam menjalani hari hari aku..
tapi aku sedih sebab aku terpaksa tinggalkan mereka yang mula rapat dengan aku..
mereka yang mula mengenali siapa aku..
Esok hari terakhir aku disini sebelum aku bergelar plajar praktikal...
esok hari terakhir aku berjumpa mereka...
esok jugak hari terakhir aku bersua muka dengan incik crush..
"im fall in love with your smile,your eye,your voice..
sory for tht.."
yang pasti lps ni aku x kan jumpe dia lagii..
2015.Aku naik ipoh semula tanpa sorang pun mengenali akuu..
ketika itu mereka juga telh hilang dari pndangan..
hilang untk memulakan hidup baru.
Hanya satu yang di harapkan..
perkenalan yg terjalin ini dapat disimpan dlm sebahagia tempat dlm memory otak kalian..
and i will do tht..

doakan yang baik baik buat aku.aku sayang kalian.
thankz visit my blog,my word,my life..
thankz for everything!Official Template By BudakPEMALAS