<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Tuesday, 20 May 2014
berulang kali ku mencuba memujuk dirimu
menjernihkan pertelingkahan antra kta berdua.
kau hilang dn terus membisu dan begini kah cara kau menghukum aku?
atas kesilapan ku menduakan dirimu...
maafkan daku.
Tak terlintas difikirn ku melukai kamu,mempermainkan cinta yg tlh kau berikan spnuhnya padaku.
tiada dua atau tiga pengganti dirimu padaku kau yg satu..
ku abadikan cinta selamanya hnya pdamu kekasihku..
bukakan lah pintu hti mu.izikan aku kembali padamu.
ku sesalkan perbuatan ku ini..tak akan berulang lgi..ku janji...
Trimalah ku kembali kasih...
biarpun ribut melanda,namun aku tetap menunggu agar terbukti cinta ku padamu
tidak kah terdetik hatimu untk memaafkan kesilapan daku..
berikan peluang sekali lagi...
hnya ku pinta!

tiba masa untuk ku pergi melangkah pergi dari sisi.
tk trlintas dihati ini tuk menyakiti hatimu lagi!
kau tatapi hati,tiada pengganti
maafkan lah kasih tempat ku bukn disini..
bisakah kau berdiri tanpa ku disisi mu lagi..
bisakah kau sndiri mengubati luka dihati!

aku tk minta lebih..hanya sedikit kemaafan..
jika ini pengakhirannya...kata kannn...
jgn biar aku menunggu dn jgn biar diri ni makin parahhh..
aku tak sehebat kauu..
aku tk sekuat kauuu..
aku thuu aku bukan sesiapa...
jd lepas kannn jika ini yg terbaik!
aku sayang.
aku kasih
aku sedih...
tapi sume nye biar aku tanggung sendiri...
kerna aku thuuu ini yg harus aku rasa dari awal..
aku tk pantas berkongsi dengan kau.
aku tk pantas bercerita pada kau..
dan aku tk layakkk sama skaliii berdamping bersama kauu!
kau hebat...
kau kuat...
kau sempurnaaa..
kau agungg..tp ingt! seagung agung nye kauuu..
AGUNG LAGI DIA DI ATAS SANA...
pada Dia kau juga kerdil..
pada Dia kau juga lemah...
pada Dia kau juga hinaaa...
sama seperti aku..
sama sehina aku...
sama sekeji aku...
sama selemah akuuu....
Maaf akuu tak sunggup...
sekali lagi aku katakan..
jika ini pengakhirnnya..hentikan lah!


Official Template By BudakPEMALAS