<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Friday, 28 October 2011

Sahabat
andai aku tiade lagi hari esok,
kirim aku sekalung surah yassin,
seutas doa
dan sebungkus kenangan untuk aku
bawa bersama ke alam sana
apa yang aku harapkan
agar kau memberi aku sinar setiap kali aku dlm
kegelapan disana nanti.
keampunan,keiklasan dan keredhoan dri mu
sgt bermakna untuk aku nanti..
aku akan berada dalam kegelapan jika
kau meratapi permergian ku itu!
ingat lah 
wahai sahabat
setitis air mata mu mengalis kerana
permergiaan ku,
ia nye seperti satu siksaan buat diri ku..
aku akan resah,aku gelisah dan
yang pasti aku tidak akan tenang ketika di sana nanti
hanya kerana "kau meratapi permergian ku."

simpanlah segala kenangan kita bersama
simpan lah segala suka dan duka kite bersama.
jangan sesekali kau lupa akan diriku ini 
wahai SAHABAT.
aku terima andai satu hari nanti 
kau terpaksa buang kenangan kite.
kau terpaksa lupa pada aku
dan kau terpaksa jauhkan diri dari terpandang pusara ku
tetapi penerimaan ku itu hanya kerana kau terlalu tersiksa
menanggung rindu pade ku...

tapi satu minta aku sahabat..
andai stu hari nanti 
kau dipukul gelombang rindu bertalu-talu.
ingat pesan ku ini 
"pejamkan lah matamu,tariklah nafas sedalam yang mungkin
dan kau serulah name ku didlm hati mu"
insya-allah aku bakal hadir.
TETAPI
kehadiran ku tidak lagi seperti dulu..
maaf sahabat.
kehadiran ku nanti hanya satu bayangan di fikiranmu,
bukan lagi satu realiti yg aku bakal hadir dihadapan mu
seperti kini.
ini semua kerana aku akan tetap menjadi penghuni disana nanti.
tiade jalan untuk membawa aku ke alam ini semula..
perjalanan ku nanti hanya untuk kehadapan 
dan tiade istilah patah balik kebelakang..
aku harap kau mendoakan aku
agar perjalanan ku nanti akan dipermudahkan oleh Allah.s.w.t.
insya-allah

;))
Official Template By BudakPEMALAS