<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Friday, 10 June 2011
ESYA~~
tak sanggup rse nyee nak berhadapan dgn MATI..
kmu dah rse saat tu..
mcm mane esya??sakit??perit??
ape lgi esya??klu lah kmo boleh berkata2 nak jee qid thu
ape yg rse saat kite berhadapan dgn maut tu!!
kmo dah lalui tu semua..and qid pulak bakal lalui semua tu..
ya allah x sanggup esya...
mcm2 rase ade biler ingt tu semua..
mcm mane lah kmo lalui tu semua..

*rindu sgt pade kmo esya..
rindu gelak tawa kmo..rindu nak tatap mata kmo..rindu nak dgn suare manja kmo..
qid hanya boleh menunggu tuk berjumpe dgn kamo satu hari nanti..
yang pasti nye hari tu tetap akan tibe...tak lme je lagi.. :)Official Template By BudakPEMALAS